Zemní práce Karel Kos

Přeskočit na navigaci

Nabídka služeb

Naše firma nabízí zejména tyto práce:

Výkopové práce

 • Výkopy základů a základových pásů
 • Výkopy pro bazény
 • Výkopy pro vsakovací jímky
 • Výkopy pro čistírny odpadních vod
 • Výkopy pro drenáže a odvodnění domů, pozemků, komunikací
 • Výkopové a zahrnovací práce
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • Výkopy pro inženýrské sítě -vodovod, plynovod, kanalizace
 • Jiné výkopové práce

Terénní úpravy

 • Terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • Dobývání pařezů
 • Uložení zeminy
 • Skrývky pro archeologický průzkum
 • Jiné zemní a výkopové práce

Demolice a likvidace odpadu

 • Demoliční práce
 • Demolice objektů
 • Čištění po demolicích objektů a nakládka suti a stavebního odpadu
 • Likvidace sutí a odpadů

Zimní údržba

 • Zimní údržba a čištění komunikací
 • Nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér
 • Odvoz sněhu

Zpevněné plochy a komunikace

 • Výstavba zpevněných ploch
 • Pokládka zámkové dlažby – chodníky, vjezdy, cesty, atd.

Stavební práce – stavby a rekonstrukce

 • Základové desky
 • Rodinné domy
 • Příčky
 • Betony
 • Zámkové dlažby, kamenné dlažby
 • Schodiště venkovní i vnitřní
 • Stavba plotů, zdí a zídek
 • Drenážní systémy
 • Osazení jímek, septiků
 • Příčky

 

Copyright © 2009 - 2019 Zemní práce | Palivové dřevo | Tvorba www prezentací